DYSKALKYLI.NU

Professionel nytænkning

Logiske opgaver

Textruta: En god opgave i matematik kendetegnes ved, at den fører til
Ræsonnement
Reflektion 
Kommunikation 
Gode opgaver indeholder ikke færdige og entydige svar; men har flere svarmuligheder, hvilket stimulerer tænkningen.

Gode opgaver starter en diskussion. De stimulerer til samtale.

Gode opgaver er kendetegnet ved sætninger som ”Det kommer an på”… eller ”hvis dette er rigtigt,  blir svaret/svarene”
Opgverne kan indeholde tal og cifre, men behøver nødvendigvis ikke gøre det, da opgaverne i første omgang fokuserer på
PROBLEMLØSNING & LOGIK

Man skal selvfølgelig arbejde med tal og cifre; men dette sker mest effektivt i færdighedstræning, hvor man fx. øver de 4 regningsarter, algebra eller geometri.
 Her et par eksempler på logiske opgaver.

Mail venligst løsningsforslag. Forslag publiceres på denne side:   mail >>
www.logik.nu 
Textruta: Drengen, som skal hente vand
En dreng får til opgave at hente nøjagtigt 7 liter vand.
Han har en spand som rummer 5 liter og en anden som rummer 3 liter.
Hvad skal han gøre med spandene for at måle de 7 liter vand? 
(Der findes flere løsninger. Tillægsopgave for hurtige elever: Find en løsning, hvor man ikke behøver at hælde vand ud eller hælde vand tilbage.)

Timeglassene
Du har to timglas. Det ene tømmes på 4 minutter og det andet på på 7 minutter.
Hvordan kan du måle dig frem til 9 minutter ved at bruge de to timeglas? 
(Findes der mere end en løsning ? Hvis ja: Hvilken løsning er den hurtigste? )


FORSLAG TIL ARBEJDET MED LOGISKE OPGAVER:
Lad eleverne arbejde to og to med de logiske opgaver, således at kommunikationen stimuleres.
Giv god til til diskussioner. Gå rundt og lyt til samtalerne uden at forstyrre eller afbryde diskussionen.
En god logisk opgave kan sagtens vare en lektion. Lad eleverne få tid til at finde flere mulige løsninger.
Vis de forskellige løsninger for at delagtiggøre alle elever i forslagene.
Hurtige og dygtige elever kan stimuleres og udfordres ved at stille ekstraopgaver, hvor forudsætningerne ændres eller ved, at de skal finde alternative svarmuligheder.

Flere eksempler på logiske opgaver  >>