DYSKALKYLI.NU

 Hvad er dyskalkuli?

Dyskalkuli handler om matematikvanskelig-heder. Personer med dyskalkuli er ofte misforståede: Flertallet er normalbegavede; men har alligevel vanskelig-heder med at arbejde matematisk.

 

Man regner med, at cirka 6% af befolkningen har så store vanskeligheder med at arbejde matematisk, at de falder indenfor diagnosen dyskalkuli. Internationale undersøgelser viser, at gruppen er af mindst samme størrelse som personer med dysleksi (læsevanskeligheder).

 

Dyskalkuli er nylatin og består af forstavelsen dys, der betyder vanskeligheder og det græske ord calculus, der kan oversættes med regnesten. Samlet dannes ordet dyskalkuli, der angiver vanskeligheder med regnefunktionen.

 

Dyskalkuli er en medicinsk diagnose i lighed med dysleksi (læsevanskeligheder) og dysgrafi (skrivevanskeligheder).

 

Dyskalkuli indebærer, at man har specifikke vanskeligheder indenfor regning og matematik. Dette betyder, at man som regel ikke har vanskeligheder med alle områder indenfor matematik eller regning.

 

Det er ikke usædvanligt, at vanskelighederne viser sig i forbindelse med at ”lære klokken” (det analoge ur med visere), vanskeligheder med tidsopfattelse, planlægning eller evnen til at huske aftaler.

 

I faget matematik kan vanskelighederne vise sig på forskellig måde. Nogle elever har vanskeligheder i forbindelse med at huske fakta og regler. Disse elever vil langt op i skoleårene -trods god begavelse i øvrigt - regne på fingrene eller have vanskeligheder med at indlære multiplikationstabeller.

 

Andre elever kan have vanskeligheder i forbindelse med at forstå talbegrebet eller have vanskeligheder med antalsopfattelse. De vil da få vanskeligheder, når de skal erstatte konkrete forhold med tal eller cifre.

 

Dyskalkuli indebærer forskellige former for specifikke matematikvanskeligheder. Hos langt de fleste (ca 80 %) optræder vanskelighederne i en ren form, hvor personen ikke har vanskeligheder forbundet med læsning.

 

 

 

 

 

 

Faktateksten er skrevet af Neuropsykolog Björn Adler som er en af Sveriges absolut største eksperter på området. Idag leder han DYSKALKYLICENTRUM, som er et videnscenter for uddannelse, udredning og forskning indenfor området dyskalkuli.

 

 

       - Professionel nytænkning -

NYHED!

Björn Adler´s bog

 

 Dyskalkuli &

   Matematik

 

        Nu på dansk

www.spf-herning.dk