DYSKALKYLI.NU

Professionel nytænkning

Pædagogiske råd

Textruta: Arbejdet med automatiseringsvanskeligheder
Forståelse af matematik kan aldrig blive en automatiseret færdighed. Alligevel er det af stor betydning at man hurtigt kan genkalde og genkende cifre og tal, multiplikationstabeller eller hvordan aritmetiske tegn anvendes korrekt. Kan man hurtigt genkende sådanne forhold, behøver man ikke anvende mental energi på at hente informationerne frem fra hukommelsen.

Man vil ofte se ujævne præstationer hos elever med automatiserings-vanskeligheder. Den ene dag kan eleven uden besvær anvende gangetabellen - for så den næste dag at have glemt alt. Kun yderst sjældent er der dog tale om hukommelsesvanskeligheder; men derimod om automatiseringsvanskeligheder. Eleven kan enten ikke hente eller tilstrækkeligt hurtigt få adgang til lagret information. Hvis disse problemer eller vanskeligheder er store, bør man tillade brug af tekniske hjælpemidler. Det kan fx. dreje sig om nedskrevne multiplikationstabeller eller brug af lommeregner. Alternativet til brugen af hjælpemidler er, at eleven bliver optaget af at hente informationer frem fra hukommelsen. Dette medfører, at tiden og tankekraften anvendes til søgning af informationer ved selv enkle regneoperationer.
En matematiktime med et sådant indhold har ikke meget med matematik at gøre.     

Arbejdet med forståelsen af tal og cifre
Det er få færdigheder, der har så stor betydning for forståelsen af tal som evnen til at sammenligne tal og dermed afgøre, hvilket tal, der er størst. Har eleven ikke en klar opfattelse af tals størrelse, vil det medføre massive problemer med hensyn til regning og matematik.
Har eleven problemer med forståelsen af tal og cifre, bør man være varsom med at træne dette isoleret i større udstrækning. Istedet kan man med fordel undertiden lade arbejdet med tal hvile, og i stedet arbejde med størrelsesforhold eller matematisk ræsonnement. Det kan bl.a. dreje sig om undersøgelse af forskellige geometriske former og størrelser; men kan også dreje sig om problemløsning. Det kan undertiden være nødvendigt at gå videre i undervisningen, inden forståelsen af tal og cifre har indfundet sig. Man må i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere, om eleven har brug for tankemæssige udfordringer på et højere niveau.