Webshop

Du kan Nu handla fraktfritt via vår webbshop                         
Man kan också handla via
E
-mail: info@kognitivtcentrum.se
T
el: 040-30 16 80
B
rev: Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv
V
ad ska man tänka på i den pedagogiska kartläggningen? Neuropsykolog Björn Adler beskriver här
vad som ska ingå och hur man kan använda Kognitivt Centrum´s kartläggnings-och åtgärdsmaterial
på ett vinnande sätt. Här finns också en kortfattad information av screeningmaterialet.
OBS! Här finns också info och förslag på hur man genomför kommunscreening
och identifierar eleverna med matematiksvårigheter/dyskalkyli - sista sidan i testinfo

Webbshop - innehåll (Tips: klicka på resp ring nedan

för direkt info och beställning)

Test

Adler Matematikscreening Datorversion Adler Matematikscreening Adler Lässcreening Adler Skrivscreening Förmåga att Snabbt se Mängd Färdighetstest i Matematik Talserier i Matematik Utvikning av Geometriska Kroppar Färdighetstest i Läsning Kognitiv Screening Adler Arbetsminnestest

Pärmar & Böcker

Kognitiv Träning i Matematik Kognitiv Träning i Läsning Kognitiv Träning i Skrivning Adler tallinjeträning Arbetspärm Babakus Neuropedagogik (bok) Tankens kraft & Känslans makt (bok) Dyskalkyli & Matematik (e-bok)

Frågor & Svar om våra test och produkter

Här kan du läsa mer om vilka åldersgrupper vårt material är utformat för.

Vem får använda materialet? Vilka nytta har man av att använda materialet? Är materialet utformat för svenska elever? Är materialet evidensbaserat? Har Ni kurser där jag kan lära mig mer om ert material?

Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Kognitivt Centrum testinfo testinfo Webshop Webshop frågor o svar frågor o svar

Webshop

Du kan Nu handla fraktfritt via vår webbshop                         
Man kan också handla via
E
-mail: info@kognitivtcentrum. se
T
el: 040-30 16 80
B
rev: Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv
V
ad ska man tänka på i den pedagogiska kartläggningen? Neuropsykolog Björn Adler beskriver här
vad som ska ingå och hur man kan använda Kognitivt Centrum´s kartläggnings-och åtgärdsmaterial
på ett vinnande sätt. Här finns också en kortfattad information av screeningmaterialet.
OBS! Här finns också info och förslag på hur man genomför kommunscreening
och identifierar eleverna med matematiksvårigheter/dyskalkyli - sista sidan i testinfo

Webbshop - innehåll (Tips: klicka på resp ring nedan för

direkt info och beställning)

Test

Adler Matematikscreening Datorversion Adler Matematikscreening Adler Lässcreening Adler Skrivscreening Förmåga att Snabbt se Mängd Färdighetstest i Matematik Talserier i Matematik Utvikning av Geometriska Kroppar Färdighetstest i Läsning Kognitiv Screening Adler Arbetsminnestest

Pärmar & Böcker

Kognitiv Träning i Matematik Kognitiv Träning i Läsning Kognitiv Träning i Skrivning Adler tallinjeträning Arbetspärm Babakus Neuropedagogik (bok) Tankens kraft & Känslans makt (bok) Dyskalkyli & Matematik (e-bok)

Frågor & Svar om våra test och

produkter

Här kan du läsa mer om vilka åldersgrupper vårt material är

utformat för.

Vem får använda materialet? Vilka nytta har man av att använda materialet? Är materialet utformat för svenska elever? Är materialet evidensbaserat? Har Ni kurser där jag kan lära mig mer om ert material?
Kognitivt Centrum