Kognitivt Centrum Frågor och svar om våra produkter
   Ett professionellt nytänkande
Vilka elevgrupper är vårt pedagogiska material utformat för? Vårt material kartlägger hela lärandet och finns utformat från skolstarten i åk 1 och upp till gymnasium och Komvux. Färdighetstesten finns t ex i fem versioner - anpassat utifrån ålder och förväntade färdigheter vad gäller räknande och läsningen. Vilken nytta har man av att använda materialet? Med vårt material får Du en tydlig bild av  elevens kognitiva styrkor och förmågor som behöver stärkas - som gör att eleven får problem med sitt lärande. Kartläggningsmaterialet ger också kunskap om problemen beror på känslomässiga blockeringar och/eller kunskapsluckor. Vi föreslår kartläggning och uppföljning med hjälpåtgärder i tre steg: 1. Kartläggning i klass/grupp med våra normerade test. Vi har fyra test i matematik och ett i läsning. De tar bara några minuter att genomföra - och har självrättningsmallar. 2. Individuell kartläggning av de elever som har legat lågt - främst stanine 1-2 - på de normerade klasstesten. Vi har utvecklat en neuropedagogisk screening som undersöker hela lärandet dvs matte, läs, skriv  och stavning. 3. Vi har utvecklat fem olika träningspärmar - som är direkt kopplade till kartläggningsmaterialet. Du får en kartläggningsmetod som leder till konkreta vinnande åtgärder. Är materialet utformat för svenska elever? Allt vårt material är utprovat på svenska och nordiska elever. Ett stort antal av de mest erfarna speciallärarna, specialpedagogerna och matematiklärarna har deltagit i utformningen och normeringen av detta material. Är materialet evidensbaserat? Ja, det är använt med stor framgång av hundratals lärare - som genomgående beskriver en mycket stor nytta med vårt pedagogiska material. Vem får köpa materialet? Pedagoger med behörig lärarutbildning får köpa materialet. Detta inkluderar speciallärare, specialpedagoger, ämneslärare i matematik och klasslärare. Därutöver får materialet köpas och användas av leg psykolog och leg logoped. Hur beställer jag? Du kan beställa fraktfritt via vår webbshop på www.dyskalkyli.nu  Annars går det också bra att maila via info@kognitivtcentrum.se  Ett tredje alternativ är brevledes;  Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 26973 Förslöv Länk till produktinformation: www.dyskalkyli.nu/produktinfo.pdf  Kan jag lära mig mer om matematiksvårigheter och komplicerat lärande hos Er? Vi har tvådagarskurser i Dyskalkyli som går i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer under fliken “Utbildning”: www.dyskalkyli.nu