Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Kognitivt Centrum

Kogntitiv Träning i Matematik

Arbetspärmen är direkt kopplad till
 
Adler 
Matematikscreening.
Denna arbetspärm ”Kognitiv Träning i Matematik” är tänkt att utgöra en idébok med exempel på åtgärder efter genomförandet av B Adler´s Matematikscreening. Planering av övningar från pärmen bör vila på en bedömning där Matematikscreening först ingått. Arbetspärmen är inte åldersbunden utan är tänkt att kunna användas från sjuårsåldern och upp till vuxna. Varje delområde innehåller uppgifter med olika svårighetsgrad.
Arbetspärmen består av 10 olika delområden. Dessa utgör grundläggande områden, kognitiva processor, som samtliga har stor betydelse för arbete med matematiken.
Arbetspärmen utgör kopieringsunderlag.

Tallinjeträning i Matematik

Tallinjeträningen
 
Tallinjeträningen har utvecklats av neuropsykolog Björn Adler utifrån ett konkret behov av en metod för att arbeta med tal och siffror när man just har problem med att snabbt och enkelt hantera dessa. Metoden innehåller stora möjligheter att anpassa träningsnivån till varje elevs färdigheter och förståelse.
Arbete med tal via tallinjen ger utmärkta möjligheter att få visuellt stöd för talens värden. Via tallinjen kan man också enkelt och överskådligt arbeta med aritmetiken - de fyra räknesätten.
Modern forskning har visat på att systematisk tallinjeträning en kvart varje dag under en femveckorsperiod kan leda till tydliga framsteg för elever med dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter.
I denna metod arbetar man med tallinjer tillsammans med räkneremsor med tal och siffror, räkneremsor med mängd samt räkneremsor med antal. Det är denna kombination som är vinnande i metoden - med även räkneremsorna.

Babakus - arbetspärm

När man får problem med att automatisera enkla sifferfakta så belastas arbetsminnet mer än vad som är önskvärt och även nyinlärningen riskerar att påverkas negativt. Här fyller
 
Babakus
 
en viktig roll då den är arbetsminnesbesparande när detta behövs. Samtidigt är metoden så flexibel att man även kan stimulera arbetsminnet när eleven blivit en van Babakusräknare.
Bakusräknaren
 
Babakus följer enkla principer där eleven kan utvecklas rejält om han/hon tränar regelbundet. Räknaren består av fem räknestickor. Varje räknesticka har en plastmarkör och tillsammans med räkneremsa för addition respektive subtraktion görs hela jobbet. Varje siffra i ett tal visas genom att föra markören till rätt plats. När man adderar med ett annat tal så använder man räkneremsan för addition - som är graderad från 0 till 9. Först läggs entalen ihop och sedan tiotalen. Med Babakusen blir alla övergångar från ental till tiotal eller från tiotal till hundratal mycket enkla. Det är arbetet med själva räknestickan tillsammans med en räkneremsa som gör jobbet. Eleven får ett tydligt visuellt stöd och kommer bort ifrån ett behov att fingerräkna.
Babakusen kan användas av alla elever från sexåringar och upp till vuxna. Man behöver bara kunna räkna till 10 för att kunna använda babakusräknaren. 

Kognitiv Träning i Skrivning

Arbetspärmen är direkt kopplad till
 Adler 
Skrivscreening.
Denna arbetspärm ”Kognitiv Träning i Skrivning” är tänkt att utgöra en idébok med exempel på åtgärder efter genomförandet av B Adler´s Skrivscreening. Planering av övningar från pärmen bör vila på en bedömning där Skrivscreening först ingått. Arbetspärmen är inte åldersbunden utan är tänkt att kunna användas från sjuårsåldern och upp till vuxna. Varje delområde innehåller uppgifter med olika svårighetsgrad.
Arbetspärmen består av 10 olika delområden. Dessa utgör grundläggande områden, kognitiva processor, som samtliga har stor betydelse för förmågan att skriva och stava.
Arbetspärmen utgör kopieringsunderlag.

Kognitiv Träning i Läsning

Arbetspärmen är direkt kopplad till
 Adler 
Lässcreening.
Denna arbetspärm ”Kognitiv Träning i Läsning” är tänkt att utgöra en idébok med exempel på åtgärder efter genomförandet av B Adler´s Lässcreening. Planering av övningar från pärmen bör vila på en bedömning där Lässcreening först ingått. Arbetspärmen är inte åldersbunden utan är tänkt att kunna användas från sjuårsåldern och upp till vuxna. Varje delområde innehåller uppgifter med olika svårighetsgrad.
Arbetspärmen består av 10 olika delområden. Dessa utgör grundläggande områden, kognitiva processor, som samtliga har stor betydelse för arbete med olika delar av läsningen.
Arbetspärmen utgör kopieringsunderlag.
Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs sid 11 Läs sid 11

Hjälpinsatser efter kartläggning

Vi har material för träning efter den pedagogiska kartläggningen