Lite om oss …

Hanna Adler

Hanna har arbetat som psykolog inom vuxenpsykiatrin och sedan många år som neuropsykolog på Neuropsykiatriska kliniken

i Malmö. Hon har arbetat i egen verksamhet, Kognitivt Centrum, sedan ett 20-tal år tillbaka - då som psykoterapeut men även

utredare av främst ADHD/ADD och autismspektrastörningar.

Björn Adler

Björn har arbetat som fältassistent inom Socialtjänsten - därefter ytterligare några år som pedagog och sedan skolpsykolog

inom skolan. Han arbetade sedan många år inom Barn-och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Borås, Karlskrona och sedan

Trelleborg.

Sedan mer än 20 år är Björn verksam i Kognitivt Centrum. Under åren har han här bedrivit psykoterapi och utredningsarbete -

främst med fokus på dyskalkyli och komplicerat lärande men även utbildning.

_______________________________

Idag har både Hanna och Björn främst fokus på utbildning, handledning och utvecklingsarbete inom området Lärande

Våra övriga webbsidor: www.kognitivtcentrum.se www.babakus.nu www.arbetsminne.nu www.logik.nu

Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Kognitivt Centrum

Lite om oss …

Hanna Adler

Hanna har arbetat som psykolog inom vuxenpsykiatrin och

sedan många år som neuropsykolog på Neuropsykiatriska

kliniken i Malmö. Hon har arbetat i egen verksamhet, Kognitivt

Centrum, sedan ett 20-tal år tillbaka - då som psykoterapeut

men även utredare av främst ADHD/ADD och

autismspektrastörningar.

Björn Adler

Björn har arbetat som fältassistent inom Socialtjänsten -

därefter ytterligare några år som pedagog och sedan

skolpsykolog inom skolan. Han arbetade sedan många år

inom Barn-och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Borås, Karlskrona

och sedan Trelleborg.

Sedan mer än 20 år är Björn verksam i Kognitivt Centrum.

Under åren har han här bedrivit psykoterapi och

utredningsarbete - främst med fokus på dyskalkyli och

komplicerat lärande men även utbildning.

_______________________________

Idag har både Hanna och Björn främst fokus på utbildning,

handledning och utvecklingsarbete inom området Lärande

Våra övriga webbsidor: www.kognitivtcentrum.se www.babakus.nu www.arbetsminne.nu www.logik.nu