Lär Dig ännu mer - Auktorisationsutbildning

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig ännu mer om hur man kartlägger, planerar och genomför hjälpåtgärder för elever med matematiksvårigheter. Utbildningen innehåller följande delar: * Två + två utbildningsdagar * 10 utredningar under handledning * Paper om matematiksvårigheter/ dyskalkyli

Kontakta oss

Kognitivt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv 040-30 16 80 info@kognitivtcentrum.se http://www.kognitivtcentrum.se

- Ett professionellt nytänkande -

Vi är neuropsykologer och arbetar utifrån aktuell och modern hjärnforskning,

neuropsykologi & neurovetenskap Björn Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT Hanna Adler Leg psykolog, Neuropsykolog, Leg psykoterapeut med inriktning KBT
Auktorisationsutbildning

Dyskalkyli - Matematiksvårigheter

Utbildningen är en form av kvalitetssäkring - att Ert arbete når upp till en godtagbar nationell standard när det gäller arbete med elever som har matematik- svårigheter. Utbildningen startar med tvådagarskursen. Påbörjar man utbildningen i efterhand - när man t ex redan gått de inledande två dagarna så får man tillgodoräkna sig dessa dagar - och denna kostnad avräknas också från den totala utbildningskostnaden.
Komplicerat Lärande

Tredagarskurs om hela Lärandet

Kursen ger fördjupad kunskap om bakgrund och orsaker till olika former av svårigheter i lärandet. Den ger kunskap om hur pedagogisk kartläggning av hela lärandet genomförs. Planering, genomförande och utvärdering av hjälpinsatserna ingår också som en viktig del i kursen. Kursen vänder sig i första hand till pedagoger och psykologer inom grundskola, gymnasium och komvux som möter elever med komplicerat lärande där räkne- läs- och skrivförmågan eller stavningssvårigheter utgör den centrala delen. 27 - 29 november 2024 Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt
Adler Arbetsminnestest

Certifieringsutbildning

Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt lärande. Många elever har stora problem med arbetsminnet - eller delar av detta. Det finns många goda skäl till att kartlägga arbetsminnet och skräddarsy det som ska övas och det som måste kompenseras för. Vi erbjuder en certifieringsutbildning där Du som pedagog lär Dig använda Adler Arbetsminnestest.
Kognitivt Centrum

Utbildning för vinnande lärande

Dyskalkylikurs

Tvådagarskursen ger en bra grund för att självständigt screena och planera för hjälpåtgärder. Kursen vänder sig till pedagoger, psykologer och logopeder. Kom gärna flera från Ert team. 17 - 18 oktober 2024 Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt ________________________ OBS! För Dig som redan gått de inledande två dagarna: En fortsättningskurs (dag 3- 4) äger rum en gång om året - nästa gång 14-15 november 2024. Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt
Dyskalkyli Dyskalkyli Fortsättning Fortsättning mer info mer info mer info  mer info mer info

Lär Dig ännu mer -

Auktorisationsutbildning

Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig ännu mer om hur man kartlägger, planerar och genomför hjälpåtgärder för elever med matematiksvårigheter. Utbildningen innehåller följande delar: * Två + två utbildningsdagar * 10 utredningar under handledning * Paper om matematiksvårigheter/ dyskalkyli
Dyskalkyli - tvådagarskurs om Matematiksvårigheter Digital utbildning 12-13 oktober 2023 Kursen ges som webbkurs live - digitalt. Läs mer >
Auktorisationsutbildning

Dyskalkyli - Matematiksvårigheter

Utbildningen är en form av kvalitetssäkring - att Ert arbete når upp till en godtagbar nationell standard när det gäller arbete med elever som har matematik-svårigheter. Utbildningen startar med tvådagarskursen. Påbörjar man utbildningen i efterhand - när man t ex redan gått de inledande två dagarna så får man tillgodoräkna sig dessa dagar - och denna kostnad avräknas också från den totala utbildningskostnaden.
Komplicerat Lärande

Tredagarskurs om hela Lärandet

Kursen ger fördjupad kunskap om bakgrund och orsaker till olika former av svårigheter i lärandet. Den ger kunskap om hur pedagogisk kartläggning av hela lärandet genomförs. Planering, genomförande och utvärdering av hjälpinsatserna ingår också som en viktig del i kursen. Kursen vänder sig i första hand till pedagoger och psykologer inom grundskola, gymnasium och komvux som möter elever med komplicerat lärande där räkne- läs- och skrivförmågan eller stavningssvårigheter utgör den centrala delen. 27 - 29 november 2024 Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt
Adler Arbetsminnestest

Certifieringsutbildning

Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt lärande. Många elever har stora problem med arbetsminnet - eller delar av detta. Det finns många goda skäl till att kartlägga arbetsminnet och skräddarsy det som ska övas och det som måste kompenseras för. Vi erbjuder en certifieringsutbildning där Du som pedagog lär Dig använda Adler Arbetsminnestest.
Kognitivt Centrum