Neuropsykologisk utredning - bedömning av specialister De som har dyskalkyli är en stor och ofta missförstådd grupp. Svårigheterna med matematiken handlar inte bara om ämnet matematik. Det handlar om livskvalitet. Det som blir svårt i matematiken visar sig ofta också i vardagen. För att kunna planera för rätt hjälpinsatser behövs ibland en kvalificerad utredning av specialister. Kognitivt Centrum är här Sverigeledande. Vi tar emot remisser från hela landet. I normalfall tar en utredning en hel dag. Vi tar emot ungdomar och vuxna. Utredningen sammanfattas muntligt direkt på plats men vi skriver alltid en skriftlig sammanfattning som innehåller beskrivning av svårigheterna men framförallt också förslag på åtgärder. Vid behov sätts också en formell diagnos. Remiss sker ofta via skolpsykolog, skolläkare men även specialpedagog eller i vissa fall även landstinget/sjukvården. I remissunderlag bör ingå: · Pedagogisk bedömning; beskrivning av prestationer i matematik men även läs - och  skrivförmågan. · Psykologbedömning som innefattar utvecklingsbedömning (WISC eller WAIS) samt bedömning av känslomässig- och personlig utveckling samt social mognad. · Medicinsk bedömning via i första hand skolläkare , barnläkare eller distriktsläkare. Denna del innehåller en traditionell hälsoundersökning - gärna med ytterligare fokus på grov-och finmotorik samt koordination och balans. Man kan också komma till oss för utredning via autoremiss - där man söker på egen hand. I detta fall betalar man utredningen själv. OBS! Vi gör även bedömningar av ADHD/ADD, Asperger, dyslexi, dysgrafi och annat komplicerat lärande där eleven kan ha problem med flera kognitiva byggstenar som arbetsminne och koncentration, minne, perception och spatial förmåga men även språk och förståelse. Kognitivt Centrum har mottagning på Hallandsåsen - vid den vackra bokskogen. Mitt emellan Båstad och Ängelholm. Kontakta oss gärna för mer information Mvh/Björn Adler Verksamhetschef Leg psykolog/Specialist i neuropsykologi
Dyskalkyliutredning hos oss
    Vi utreder dyskalkyli - men även ADHD/ADD, Asperger, dyslexi, dysgrafi och komplicerat lärande
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Dyskalkyli