Tredagarskurs - Komplicerat Lärande   Kursen ger fördjupad kunskap om bakgrund och orsaker till olika former av svårigheter i lärandet. Den ger kunskap om hur pedagogisk kartläggning av hela lärandet genomförs. Planering, genomförande och utvärdering av hjälpinsatserna ingår också som en viktig del i kursen. Kursen vänder sig i första hand till pedagoger och psykologer inom grundskola, gymnasium och komvux som möter elever med komplicerat lärande där räkne- läs- och skrivförmågan eller stavningssvårigheter utgör den centrala delen. 29 nov - 1 dec 2023  Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt
Dyskalkylikurser Tvådagarskursen ger en bra grund för att självständigt screena och planera för hjälp- åtgärder. Kursen vänder sig till pedagoger, psykologer och logopeder. Kom gärna flera från Ert team. 12 - 13 oktober 2023 Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt ________________________ OBS! För Dig som redan gått de inledande två dagarna: En fortsättningskurs (dag 3-4) äger rum i Stockholm en gång om året - nästa gång 16-17 november 2023. Kursen kommer att genomföras som webbkurs live - digitalt
 Auktorisationsutbildning - Dyskalkyli Detta är en utbildning för Dig som vill lära Dig ännu mer om hur man kartlägger, planerar och genomför hjälpåtgärder för elever med matematiksvårigheter. Utbildningen är en form av kvalitetssäkring - att Ert arbete når upp till en godtagbar nationell standard när det gäller arbete med elever som har matematiksvårigheter. Utbildningen innehåller följande delar: * Två + två utbildningsdagar * 10 utredningar under handledning * Paper om matematiksvårigheter/            dyskalkyli Utbildningen startar med tvådagarskurs i antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Påbörjar man utbildningen i efterhand - när man t ex redan gått de inledande två dagarna så får man tillgodoräkna sig dessa dagar - och denna kostnad avräknas också från den totala utbildningskostnaden.
mer info mer info Utbildning - kurser
    Vi utbildar pedagoger, psykologer och logopeder - Aktuell utbildning
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
 Ett professionellt nytänkande
Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se Dyskalkyli Dyskalkyli mer info mer info
 Certifiering Adler Arbetsminnestest  
Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt lärande. Många elever har stora problem med arbetsminnet - eller delar av detta. Det finns många goda skäl till att kartlägga arbetsminnet och skräddarsy det som ska övas och det som måste kompenseras för. Vi erbjuder en certifieringsutbildning - där Du som pedagog lär Dig använda Adler Arbetsminnestest.
mer info mer info Fortsättning Fortsättning
Dyskalkyli