Mattekraft-projekt om Matteångest Vi har genomfört ett nytt projekt som handlar om att hitta och hjälpa elever med Matteångest (Math Anxiety). Vi har via vårt Dyskalkylinätverk kartlagt 557 elever i årskurserna 2, 5, 8 samt åk 1 på gymnasiet. Vi har sedan i projektet följt upp med hjälpinsatser för elever som utvecklat oro, rädsla och till och med ångest när de arbetar med matematiken.
läs mer läs mer
  Arbete med matematiksvårigheter   Själva förståelsen av matematiken kan aldrig bli automatiserad. Däremot är det av betydelse att skapa kartor för snabb igenkänning av siffror och tal, för multiplikationsfakta eller för hur t ex olika aritmetiska tecken skall användas konkret. Vid snabb igenkänning behöver eleven inte ägna tankekraft åt att plocka fram informationen från minnesspåren. Många elever med automatiseringssvårigheter presterar ojämnt. Ibland kan han snabbt plocka fram multiplikationsfakta men en stund senare eller nästa dag förefaller allt ha tappats bort. Det rör sig dock sällan om direkta minnesstörningar utan det handlar främst om svårigheter i automatiseringsfunktionen.
  Att tänka på som lärare - vad ska övas och vad ska kompenseras?   Elever med dyskalkyli ska öva sina svårigheter i korta pass en stund om dagen men övrig tid måste man vara mycket generös med tekniska- och pedagogiska hjälpmedel så att de inte fastnar på för låg nivå i matematiken         Lästips: “Dyskalkyli & Matematik” av Björn Adler OBS! Andra upplagan från dec 2022 finns nu att köpa som e-bok genom www.adlibris.se eller Apple Books
 Råd till föräldrar   D et   är   viktigt   med   rätt   bemötande.   Om   det   rör sig   om   dyskalkyli   så   ligger   inte   alltid   hjälpen   i   att arbeta    jättemycket    med    det    som    barnet    har svårt med i matematik.
 www.logik.nu    Logikövningar - en viktig del i matematiken På vår sida finns rika logikproblem - med mer än en lösning.
Pedagogiska råd
    Lär Dig arbeta på ett vinnande sätt med matematiksvårigheter
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
 Nyhetsbrev om Dyskalkyli    Vill Du ha nyhetsbrev om dyskalkyli 2-3 ggr om året?  
Anmälan Nyhetsbrev Anmälan Nyhetsbrev läs om projekt läs om projekt www.logik.nu www.logik.nu fler råd fler råd
  Babakus - träningsmetod Många elever har stora problem med att snabbt hantera tal och siffror. De arbetar långsamt och göra dessutom många räknefel. Nu finns en unik träningsmetod, Babakus, som ger eleven ett tydligt visuellt stöd och dessutom är arbetsminnesbesparande när så krävs. Babakus är en metod bort från fingerräknandet. Det är möjligheternas räknare. OBS! Räknaren är godkänd av Skolverket att användas även vid nationella prov i matematik. Det behövs dock ordentlig träning på Babakusräknaren för att den ska bli effektiv. Läs mer på webbsidan: www.babakus.nunu
Dyskalkyli