Neuropsykolog Björn Adler & Dyskalkyli   Räknar du på fingrarna och har svårt med multiplikationstabellerna? Björn Adler beskriver i denna artikel vad dyskalkyli är
  Uppmärksamhet & Koncentration   V i kan urskilja åtminstone tre nivåer i uppmärksamheten: Sensationer Perception Föreställningar P å   den   ”lägsta”   nivån   berör   uppmärksamheten främst    förmågan    att    uppfatta    olika    former    av kroppsliga   sensationer.   Det   kan   handla   om   ett plötsligt   starkt   ljud   eller   ljussken   men   även   om ett    oväntat    stick    i    foten.    Sensationer    är    som regel    förhållandevis    starka    och    direkta    stimuli och därmed svåra att värja sig för.
  Spatial förmåga - viktigt i högre matte Om man översätter ”spatialt” till vardagstermer tänker man vanligtvis på förmågan att hitta ute på stan eller i en ny miljö. Men det spatiala är mer än så. Den spatiala förmågan, hos individen, spelar en avgörande roll för förmågan att uppfatta världen omkring oss.   Den spatiala förmågan hjälper oss att hålla den röda tråden i ett arbete - den är extra viktig i den högre matematiken när man ska föreställa sig utan att konkret utföra detta. 
Artiklar
   Neuropsykologiska artiklar om lärandet och förändringsarbetet
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
  Känsla för tid och klockan   Hur vi uppfattar tiden, och förhåller oss till denna, är mycket individuellt. Vi människor har ingen medfödd, inbyggd, tidsuppfattning. Istället är det så att det begrepp för tiden som existerar i olika kulturer är socialt inlärt och speciellt anpassat till respektive kultur. Tidsuppfattningen är en förmåga som löper parallellt med andra grundläggande förmågor såsom rumsuppfattning, planeringsförmågan, medvetenhet, uppmärksamhet, logik, orienteringsförmågan och sensomotorik.  
  Hjärnans dirigent - planering  
Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
.
läs artikel läs artikel läs artikel läs artikel läs artikel läs artikel läs artikel läs artikel
Vi styrs från livets första början av våra affekter. Successivt sker en tillväxt i både känslor och tankar och som vuxna har vi i hjärnan ett system där affekter och emotioner balanseras av våra tankar. I denna ”balansakt” intar frontalloberna en nyckelroll. De medverkar i planering och styrning av hela vårt beteende och blir på så sätt en kraft som söker samordna och ta tillvara de förmågor som vi bär på. Denna samordnade kraft beskrivs ibland som hjärnans dirigent.
läs artikel läs artikel
Dyskalkyli