Info från Kognitivt Centrum                              En unik kurs om hela Lärandet

 

  Dyslexi, Dyskalkyli &  Dysgrafi

 

 

         Välkomna till tredagarskurs i Malmö den 7-9 februari 2018

                          Neuropedagogisk undersökning av komplicerat lärande

                                      Lär Dig en komplett pedagogisk metod!

 

Kursen ger fördjupad kunskap om bakgrund och orsaker till olika former av svårigheter i lärandet. Den ger kunskap om hur pedagogisk utredning genomförs. Här görs också en praktisk genomgång av Adlers Neuropedagogiska Screening (undersökningsmetod för pedagoger). Planering, genomförande och utvärdering av vinnande hjälpinsatser ingår också som en viktig del i kursen.

 

Kursen vänder sig i första hand till pedagoger och psykologer inom grundskola, gymnasium och komvux som möter elever med komplicerat lärande där räkne- läs- och skrivförmågan eller stavningssvårigheter utgör den centrala delen.

 

Plats: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10, Malmö

Tid: 7-9 febr 2018. Start dag 1 klockan 9.00 samt avslutning dag 3 klockan 15.00.

Kursledare: Björn Adler; leg psykolog/neuropsykolog

Avgift: 7300:- exkl moms. Inkluderar kaffe + lunch alla dagar. MatematikscreeningLässcreening samt Skrivscreening kan köpas till specialpris om

1400:-/screening innan kursen.

Anmäl Er i god tid för att vara säkra på plats. Tidigare kurser har varit fulltecknade.

Info: Psykolog Hanna Adler tel: 040-30 16 80 eller mail: info@kognitivtcentrum.se

Jag/Vi anmäler oss till kursenVg  texta

 

Namn__________________________________________________________________

 

Namn__________________________________________________________________

 

Skola/Organisation_______________________________________________________

 

Gatu/Boxadress__________________________________________________________

 

Postnr och ort ___________________________________________________________

 

Tele _____________________________   Telefax ____________________________

OBS! Anmälan är bindande. Plats kan överlåtas till annan person inom Er skola/organisation.

Anmälan sänds till:

Kognitivt Centrum, Östergatan 2, 211 25 MALMÖ

Fax: 040-12 64 65 

E-mail: info@kognitivtcentrum.se

 

 << Tillbaka till startsidan