Info från Kognitivt Centrum  - kurs Matematiksvårigheter       

 

   Dyskalkyli

              Välkomna till fortsättningskurs (dag 3-4) i Stockholm

                                    12 - 13 april 2018

                       Dyskalkyli i teori & praktik. Lär Dig en komplett metod!

  Kursen är för Dig som tidigare gått den första tvådagarskursen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Kursen ger fördjupad kunskap om aktuell forskning kring dyskalkyli, fördjupad kunskap ang kriterier för formell utredning och diagnos. Här ingår genomgång av vad som bör ingå i ett utlåtande – en pedagogisk mall.

Kursen ger fördjupad kunskap kring det konkreta hjälparbetet med elever som har specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli – bland annat en fördjupning kring hur man tallinjetränar effektivt med eleven.

 

 

Plats: Scandic Star Hotel, Aniaraplatsen 4, Sollentuna  (15 min med pendeltåg från Sthlm)

Tid: 12-13 april 2018. Start dag 1 klockan 9.00 samt avslutning dag 2 klockan 15.00

Kursledare: Björn Adler; leg psykolog/specialist i neuropsykologi/

leg psykoterapeut/specialist i klinisk psykologi

Avgift: 6200:- exkl moms. Inkluderar kaffe + lunch båda dagarna. 

Anmäl Er i god tid för plats. Tidigare kurser har varit fulltecknade.

Info: Psykolog Hanna Adler tel: 040-30 16 80 eller mail: info@kognitivtcentrum.se

 

Jag/Vi anmäler oss till kurseng  texta

 

Namn__________________________________________________________________

 

Namn__________________________________________________________________

 

Skola/Organisation_______________________________________________________

 

Gatu/Boxadress__________________________________________________________

 

Postnr och ort ___________________________________________________________

 

Tele _____________________________   Telefax ____________________________

OBS! Anmälan är bindande. Plats kan överlåtas till annan person inom Er skola/organisation.

Anmälan sänds till:

Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv

eller via E-mail: info@kognitivtcentrum.se

 << Tillbaka till startsidan