Info från Kognitivt Centrum  - tvådagarskurs om matematiksvårigheter   

 

   Dyskalkyli

                          Välkomna till tvådagarskurs i Malmö

                                   5-6 december 2018

                         Dyskalkyli i teori & praktik. Lär Dig en komplett metod!

 

 Kursen ger fördjupad kunskap om bakgrund och orsaker till olika former av matematiksvårigheter. Den ger kunskap om hur utredning genomförs. Här görs också en praktisk genomgång av Björn Adler´s Matematikscreening (undersökningsmetod för pedagoger). Planering, genomförande och utvärdering av hjälpinsatserna ingår också som en viktig del i kursen.

 

Kursen vänder sig i första hand till pedagoger inom grundskola, gymnasium och komvux som möter elever med matematiksvårigheter. Även psykologer och logopeder kan delta. Kom gärna i team.

 

Plats: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10, Malmö (mitt i centrum – nära centralstationen)

Tid: 5-6 december 2018. Start dag 1 klockan 9.00 samt avslutning dag 2 klockan 15.30

Kursledare: Björn Adler; leg psykolog/specialist i neuropsykologi/

leg psykoterapeut/specialist i klinisk psykologi

Avgift: 6200:- exkl moms. Inkluderar kaffe + lunch båda dagarna. Matematikscreening kan köpas innan kurs till ett starkt rabatterat pris om 1400:-/screening (ord pris 2200:-/screening).

Anmäl Er i god tid för plats. Tidigare kurser har varit fulltecknade.

Info: Psykolog Hanna Adler tel: 040-30 16 80 eller mail: info@kognitivtcentrum.se

Jag/Vi anmäler oss till kursenV g  texta

 

Namn__________________________________________________________________

 

Namn__________________________________________________________________

 

Skola/Organisation_______________________________________________________

 

Gatu/Boxadress__________________________________________________________

 

Postnr och ort ___________________________________________________________

 

Tele _____________________________   Telefax ____________________________

OBS! Anmälan är bindande. Plats kan överlåtas till annan person inom Er skola/organisation.

Anmälan sänds till:  Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv

Du kan också maila anmälan via:  info@kognitivtcentrum.se