Mattekraft-projekt I Sverige har vi genomfört ett matematik-projekt MATTEKRAFT vars syfte varit att göra ordentliga pedagogiska kartläggningar på de elever i åk 5 som inte klarat nationellt prov i matematik. Dessa elever har sedan följts upp med hjälpåtgärder Vi har sedan följt upp projektet med framgångsrik kognitiv träning med 41 elever.
läs mer läs mer
  Arbete med matematiksvårigheter   Själva förståelsen av matematiken kan aldrig bli automatiserad. Däremot är det av betydelse att skapa kartor för snabb igenkänning av siffror och tal, för multiplikationsfakta eller för hur t ex olika aritmetiska tecken skall användas konkret. Vid snabb igenkänning behöver eleven inte ägna tankekraft åt att plocka fram informationen från minnesspåren. Många elever med automatiseringssvårigheter presterar ojämnt. Ibland kan han snabbt plocka fram multiplikationsfakta men en stund senare eller nästa dag förefaller allt ha tappats bort. Det rör sig dock sällan om direkta minnesstörningar utan det handlar främst om svårigheter i automatiseringsfunktionen.
  Att tänka på som lärare - vad ska övas och vad ska kompenseras?   Elever med dyskalkyli ska öva sina svårigheter i korta pass en stund om dagen men övrig tid måste man vara mycket generös med tekniska- och pedagogiska hjälpmedel så att de inte fastnar på för låg nivå i matematiken         Lästips: “Dyskalkyli & Matematik” av Björn Adler Just nu 300:- inkl moms o frakt  
 Råd till föräldrar   D et   är   viktigt   med   rätt   bemötande.   Om   det   rör sig   om   dyskalkyli   så   ligger   inte   alltid   hjälpen   i   att arbeta    jättemycket    med    det    som    barnet    har svårt med i matematik.
 www.logik.nu    Logikövningar - en viktig del i matematiken Varje vecka presenterar vi ett nytt logikproblem på vår logiksida  
Pedagogiska råd
    Lär Dig arbeta på ett vinnande sätt med matematiksvårigheter
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Pedagogiska råd Pedagogiska råd Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se e
 Nyhetsbrev om Dyskalkyli Vill Du ha nyhetsbrev om dyskalkyli 2-3 ggr om året?  
Anmälan Nyhetsbrev Anmälan Nyhetsbrev läs om projekt läs om projekt www.logik.nu www.logik.nu fler råd fler råd beställ boken beställ boken
  Babakus - en ny träningsmetod Många elever har stora problem med att snabbt hantera tal och siffror. De arbetar långsamt och göra dessutom många räknefel. Nu finns en unik träningsmetod, Babakus, som ger eleven ett tydligt visuellt stöd och dessutom är arbetsminnesbesparande när så krävs. Babakus är en metod bort från finger-räknandet. Det är möjligheternas räknare. Läs mer på webbsidan: www.babakus.nunu OBS! Babakus finns även som iPad-version att köpa på App Store Utnämnd till veckans app på iPadnytt!
läs mer på App Store läs mer på App Store
Dyskalkyli